Hans Edvard Teglers Vej 7, 1 2920 Charlottenlund
Kontakt os: 6988 0101

Om os

Om os

Om os

 

Velkommen til Allé Lægen 2920

Jeg hedder Emilie Toft er 50 år, og har været læge i 20 år. 

Mit ønske er at skabe en klinik med fokus på mine patienters sundhed. Jeg vil opfordre jer til at komme og hilse på mig, hvor vi sammen kan tage et sundhedstjek for dit hjerte, blodtryk, laboratorieprøver og tage en snak om evt. livsstilsændringer.

Mit personale og jeg vil gøre vores bedste til, at du får en grundig og kompetent behandling med nærvær, og at du føler dig velkommen i klinikken.

Vores mål er, at vi sammen skal arbejde for jeres sundhed gennem hele livet og forebygge fremfor alt. 

Her på hjemmesiden kan du finde svar på en del praktiske spørgsmål. Hvis du mangler oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi har handicapvenlige forhold.

 

Venlig hilsen

Emilie Toft

 

Åben patient tilgang

Vi er fortsat åben for tilgang af nye patienter, hvis du er tvivl omkring dit lægeskifte er du velkommen til at ringe til os mellem 08-12 alle hverdage. Læs mere i vores guide til lægeskifte.

 

Video konsultation

Vi tilbyder videokonsultationer for at gøre det nemmere for dig, som patient, at blive informeret om syge, prøvesvar eller lign. Book en video konsultation på Min læge app, som gør det nemt at booke online for forskellige konsultationer inklusiv video. Undgå fremmøde på klinikken, og gør lægebesøget mere overskueligt.

 

Nyheder

Fra den 1/3 2023 byder vi velkommen til vores nye sygeplejerske med mange års erfaring indenfor neurologien, og en bred erfaring fra tidligere arbejde hos 2 andre lægepraksis. 

Download Min Læge App, den gør det utrolig nemt at booke konsultation online, undgå telefon køen, skriv beskeder til os. Gør det muligt for os let at kommunikere med jer uden I behøver, at være tilgængelige ved telefonen. Se prøvesvar og find speciallægernes åbningstider og ventetider.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen her i klinikken, og vil opfordre dig til at registrere dig på Lægevejen eller min læge app, så du kan skrive direkte til os, booke tid online samme dag samt forny medicin.

Klinik information

Telefontider

Mandag:
Kl. 8-12
Tirsdag:
Kl. 8-12
Onsdag:
Kl. 8-12
Torsdag:
Kl. 8-12
Fredag:
Kl. 8-12

Åbningstider

Mandag:
Kl. 8:00-16:00
Tirsdag:
Kl. 7:30-16:00
Onsdag:
Kl. 8:00-16:00
Torsdag:
Kl. 7:30-18:00
Fredag:
Kl. 8:00-16:00

Hvem er vi

Emilie Toft

Emilie Toft

Læge
Jeg er fra Nordsjælland og blev færdiguddannet som læge i 2003 fra Panum, Københavns Universitet med klinikudvalg Rigshospitalet.
 
Jeg har arbejdet som læge i snart 20 år.
 
10 år har været indenfor hjertemedicin og intern medicin. Har desuden arbejdet tre år på Anæstesi / intensivafdeling.
Det har alt i alt givet mig en meget bred medicinsk erfaring.
 
I Stockholm, hvor jeg har boet i næsten 10 år, blev jeg introduceret til almen medicin og har indset hvor dejligt det er, at kunne få lov at følge mine patienter gennem livet og gøre mit bedste for at holde mine patienter friske og glade. 
 
Selv tror jeg på, at vores livsstil har den allerstørste påvirkning af vores sundhed. Søvn, kost, motion og en god balance i livet,med en vis portion livsnydelse, er et af mine grundfundamenter.
 
Jeg ønsker møde jer, der hvor I er i livet, og jeg håber at kunne gøre en forskel.
 
Selv har jeg en passion for tennis og står gerne nede på badebroen hver morgen for at få en dukkert i havet.
Læs mere →
Rikke Geisler Jensen

Rikke Geisler Jensen

Sygeplejerske

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1998 og har arbejdet indenfor neurologien og neurokirurgien i mange år.

Derudover har jeg en bred erfaringen fra mit arbejde i 2 andre lægepraksis’. 

Jeg har i de sidste par år været ansat i medicinalbranchen, men er meget glad for at have fået muligheden for at vende tilbage til sygeplejen og patientkontakten som jeg brænder for. 

Bor i Gentofte med min mand og 2 sønner. Slapper bedst af efter et hårdt crossfit pas.

Læs mere →
Mette Tulle Hvidt

Mette Tulle Hvidt

Sekretær

Selvbetjening

Spring køen og ventetiden over ved at bruge vores selvbetjeningsløsninger.

Du kan bruge enten Min Læge appen eller Lægevejen online (Vi anbefaler man logger på med Nem-ID. Se hjælp til login her).

Tidsbestilling
Du kan bestille tid hos lægen eller sygeplejersken til personlig konsultation.
Det er IKKE muligt at bestille tid til udfyldelse af attester, da der skal afsættes forskellig tid afh. hvilken attest det drejer sig om. Ring i stedet.

Videokonsultation
Kun efter aftale og kun via Min Læge appen.

E-mailkonsultation
- Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til din lægen/sygeplejersken, og modtage svar på prøver mv.
- Vi bestræber os på at svare inden for 5 hverdage.
- Ved akutte problemstillinger skal du altid ringe til klinikken.

Receptfornyelse
Du kan anmode lægen om receptfornyelse på fast ordineret medicin eller forespørge om recept på medicin.

Lægeskift:

På Borger.dk kan du nemt foretage dit kommende lægeskift. 

Guide til lægeskift: 

1. Gå til borger.dk 

2. Benyt søgefunktionen og skriv "Lægeskift"

3. Klik på den blå pil med teksten "Valg af læge"

4. Klik herefter på "Start" 

5. Vælg Gentofte Kommune inden du trykker på "Videre"

6. Login med dit NEM-ID og foretag derefter dit lægeskift ved at følge guiden

7. Du finder Allé Lægen ved at søge efter postnummer "2920" eller "Charlottenlund"

 

 

Information

Nyhed :

 

Velkommen til Allé Lægen 2920.

Jeg hedder Emilie Toft er 50 år, og har været læge i 20 år. 

Mit ønske er at skabe en klinik med fokus på mine patienters sundhed. Jeg vil opfordre jer til at komme og hilse på mig, hvor vi sammen kan tage et sundhedstjek for dit hjerte, blodtryk, laboratorieprøver og tage en snak om evt. livsstilsændringer.

Mit personale og jeg vil gøre vores bedste til, at du får en grundig og kompetent behandling med nærvær, og at du føler dig velkommen i klinikken.

Vores mål er, at vi sammen skal arbejde for jeres sundhed gennem hele livet og forebygge fremfor alt. 

Her på hjemmesiden kan du finde svar på en del praktiske spørgsmål. Hvis du mangler oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi har handicapvenlige forhold.

Åbningstider finder du på hjemmesiden. Vi har aftenkonsultation hver torsdag til kl. 18 med tidsbestilling.

 

Fra den 1/3 2023 byder vi velkommen til vores nye sygeplejerske med mange års erfaring indenfor neurologien, og en bred erfaring fra tidligere arbejde hos 2 andre lægepraksis. 

 

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen her i klinikken, og vil opfordrer dig til at registrere dig på Lægevejen eller min læge app, så du kan skrive direkte til os, booke tid online samme dag samt forny medicin.

 

Venlig hilsen

Emilie Toft

Privatlivspolitik - Skabelon

Behandling af oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Allèlægen 2920 som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Allèlægen 2920 behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

 

Typer af oplysninger 

Allèlægen 2920 indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

 

Formål

Jeg/Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min/vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 •  
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min/vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Mine/vores databehandlere er p.t.

   

 

Opbevaringsperiode

Jeg/vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Jeg/vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg/vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Emilie Toft på

Adresseoplysninger på klinikken:

Allélægen 2920

Hans Edvard Teglers Vej 7, 12920 CharlottenlundTlf: 6988 0101

Dato:3/1-2022

 

Find vej

Allé lægen 2920

Hans Edvard Teglers Vej 7, 1
2920 Charlottenlund
Tlf: 69880101

Lægeskift

Guide til lægeskift

Lægeskift til Allé Lægen 2920

 1. Gå til "Valg af Læge" Borger.dk 
 2. Klik næste på hjemmeside indtil "vælg læge"
 3. Ved "vælg læge" klik på "søg" til højre på din skærm
 4. Sorter læger søgeresultatet efter alfabet A-Å ved at trykke på "navn"
 5. Vælg "Allé Lægen 2920" 
 6. Følg instrukser på hjemmeside og afslut lægeskift